Nieuwsbrief 1-2021

Beste leden van het CDA Ameland,

De laatste tijd gebeuren er dingen in het landelijke CDA die voor de leden reden zijn voor kritische vragen aan het CDA, afkeuring van gedrag van het CDA of van CDA-leden, teleurstelling in het CDA en zelfs opzegging van het lidmaatschap van het CDA.

Verkiezingsuitslag van 17 maart 2021.
De uitslag was ronduit teleurstellend. En als iets behoorlijk tegenvalt, moet onderzocht worden hoe het zover heeft kunnen komen. Dat doet een CDA-commissie onder leiding van Liesbeth Spies.
De commissie stelt onderzoek in naar het opstellen van de kandidatenlijst, het schrijven van het verkiezingsprogramma, de lijsttrekkersverkiezingen, het wisselen van lijsttrekker en de campagne zelf. De commissie geeft een analyse en komt met aanbevelingen. Het is de bedoeling dat het rapport 6 juli wordt gepresenteerd.
Het bestuur van de afdeling Ameland zal dit met besturen van andere afdelingen zeer kritisch volgen.

Pieter Omtzigt en zijn lidmaatschap.
Pieter Omtzigt was al 26 jaar lid van het CDA en sedert 2003 Tweede Kamerlid voor het CDA. We hebben allemaal kunnen zien dat Omtzigt met bewonderenswaardige volharding en ondanks tegenwerking de Toeslagenaffaire op de kaart heeft gezet en gewerkt heeft naar een oplossing voor de mensen die onder de affaire hebben geleden. Mede door zijn zichtbaar streven naar een betrouwbare overheid heeft Omtzigt buitengewoon veel voorkeursstemmen gekregen.
Omtzigt heeft zijn lidmaatschap van het CDA opgezegd. Voor het CDA is het verlies van een zo betrokken en populair Tweede Kamerlid een grote aderlating.

Het document van Omtzigt.
Donderdag 10 juni is een document van Omtzigt gelekt, volgens hemzelf door iemand uit zijn eigen kring.
Dit document was bedoeld voor de Commissie Spies. Die commissie heeft alle mensen die betrokken zijn geweest bij de campagne, om hun mening gevraagd. De bezwaren die Omtzigt heeft tegen het CDA zijn niet mis: ze liggen op het gebied van onbehoorlijke persoonlijke bejegening, tegenwerking bij de wisseling van lijsttrekker, gebrek aan inhoudelijk debat bij het CDA en mogelijke invloed van donateurs. De Commissie zal dit document moeten meenemen in haar analyse.

Invloed donateurs.
In de Wet financiering politieke partijen staat hoe je moet omgaan met giften, hoe je die moet administreren en dat en wanneer je deze moet melden aan de Minister van Binnenlandse Zaken. Als je het niet goed doet, zijn de straffen zwaar.
Omtzigt suggereert dat de gulle gevers in ruil voor hun steun invloed hebben gehad op het partijprogramma en/of benoeming van personen. Hardgemaakt wordt die suggestie niet.
De gulle gevers en het CDA ontkennen dat dit het geval is.
Maar het spreekt vanzelf dat men steun verleent aan iets wat je de moeite waard vindt.

Sywert van Lienden en de mondkapjes.
Van Lienden is of was een prominente CDA-er, heeft meegeschreven aan het partijprogramma en lang de indruk gewekt dat hij “bijna voor niets” uit humanitaire overwegingen mondkapjes voor Nederland zou regelen. Hij blijkt daar behoorlijk aan verdiend te hebben en heeft daar -te- lang over gezwegen. Of dit een kwestie is voor het CDA of een voor het ministerie van VWS, is nog niet duidelijk.

CDA Limburg.
Op 15 juni 2021 is er een onderzoek gestart naar de bestuurscultuur in Limburg. In beginsel is het een Limburgse kwestie maar omdat het CDA lange tijd een belangrijke bestuurspartij is geweest, kan het gevolgen hebben voor het CDA in Limburg en kan het zijn dat dit landelijk impact heeft. Ook hier: afwachten en tevens kritisch volgen.

In de vergadering van 15 juni van de voorzitters van de Friese afdelingen zijn bovengenoemde punten besproken. Men wil een duidelijke koers op basis van een heldere inhoud. Al dan niet deelnemen aan de regering is besproken.
Hetzelfde is besproken in “Bijpraten met Wopke, Marnix en Ank” op 16 juni jl.
Het ligt in de bedoeling dat er een extra CDA-congres wordt gehouden in september. Dan komen bovenstaande zaken aan de orde.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022.
Deze staan voor de deur. De landelijke problemen zullen ook gevolgen hebben voor hoe de kiezer aankijkt tegen de plaatselijke afdelingen van het CDA. De afdeling Ameland is druk bezig met het voorbereiden.
Het is de bedoeling om een nieuwsbrief uit te brengen op 1 augustus, 15 september. 1 november, 15 december 2021, 1 februari en 15 maart 2022.
We willen u daarin op de hoogte stellen van de stand van zaken landelijk en u meenemen op de reis naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
We hebben uw medewerking nodig! Dus: stel uw vragen, geef uw mening en laat uw kritiek weten. Dan kunnen we daar wat mee.
Alle bestuursleden hebben telefoon, email en een postadres. We zijn bereikbaar. Kijk op de website.