Kieslijst CDA lokaal Ameland voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022

1. Jeroen de Jong, Nes
2. Heru Metz, Ballum
3. Linda de Jong, Buren
4. Martin Oud, Buren
5. Alice Gransbergen, Nes
6. Dirk Beijaard, Nes
7. Marieke van Schaijk- Ketelaars, Buren
8. Foekje van Seggeren, Ballum
9. Suzanna Twickler, Nes
10. Anne de Jong, Nes

Jeroen de Jong is een ondernemer met een eigen allround bouw- en klusbedrijf, gevestigd aan de Miedenweg 25 in Nes. Hij is zittend raadslid voor het CDA en was van plan om te stoppen en zich te houden aan de maximumtermijn, die het CDA stelt aan raadsleden, namelijk 12 jaar. Maar omdat de nummers 2 en 3 van de lijst nieuw zijn, heeft hij aangegeven nog een termijn ervoor te gaan en beide nieuwe leden daarbij in te werken.

Heru Metz woont in Ballum aan de Baron Rengersweg en heeft een eigen bedrijf in agrarische dienstverlening en schoonmaakservice. Hij is nieuw binnen het CDA en wil graag de agrarische sector goed vertegenwoordigen binnen de gemeenteraad en daarbij het politieke spel gaan leren. Gelet op de vele onderwerpen op het gebied van de agrarische sector, komt zijn kennis goed van pas.

Linda de Jong woont in Buren en is HBO-verpleegkundige. Ze is werkzaam in de huisartsenpraktijk in Ballum als doktersassistente en praktijkondersteuner.
Linda is ook nieuw in de partij en wil zich bezighouden met zorg gerelateerde onderwerpen. Die hebben haar interesse en wij zijn blij met haar kennis en kunde op dit gebied.

Martin Oud woont in Buren en is werkzaam bij camping Kiekduun. Hij is een buitenmens in hart en nieren en kent het hele eiland, maar ook de Wadden- en Noordzee rondom Ameland, op zijn duimpje. Hij is erg begaan met de natuur in relatie tot het medegebruik en pleit al jaren voor het overnemen van de rijksgronden door de gemeente Ameland, zodat die in eigen beheer komen en de zeggenschap bij de inwoners van Ameland komt te liggen. Daar maakt hij zich hard voor.

Alice Gransbergen woont in Nes en heeft al vele jaren meegedraaid in de eilander politiek. Haar kracht zit in het maken van degelijke analyses van het politieke vraagstuk en deze te plaatsen in de CDA-uitgangspunten. Ze heeft veel kennis van zaken op velerlei terrein en vormt daarmee een goede vraagbaak.
Dirk Beijaard, woonachtig in Nes, is al jarenlang verbonden als penningmeester aan het bestuur van het CDA, waarmee zijn specialiteit is de financiƫn van de gemeente. Dat die complex zijn, behoeft geen betoog, maar Dirk weet het geheel van begroting en jaarrekening altijd weer duidelijk uiteen te zetten en kritisch tot de kern door te dringen.

Marieke van Schaijk- Ketelaars woont in Buren met haar gezin en heeft daar een groepsverblijf maar is ook medisch pedicure. Daarmee zijn haar specialiteiten gegeven: het beleid en de regelgeving rond groepsverblijven enerzijds en de zorg anderzijds. Haar gezin zorgt ervoor dat ook het onderwijs haar aandacht heeft. Al deze disciplines zijn bij haar in goede handen.

Foekje van Seggeren- Grijpstra woont in Ballum en heeft samen met haar man een installatiebedrijf aan de vaste wal. Na vele jaren toerist te zijn geweest op Ameland, hebben beide nu gekozen voor het inwonerschap van het eiland. In haar vorige gemeente was Foekje actief lid voor het CDA en ze wil ook graag hier het nodige voor de partij doen, samen met haar man.

Suzanna Twickler, woonachtig in Nes, is voorzitter van het CDA en als zodanig lijstduwer. Ze is jurist en werkzaam voor NHL Stenden Hogeschool als docent en onderzoeker bij de onderzoeksgroep Cybersafety, waar ze onderzoek doet voor gemeenten naar digitale veiligheid.

Suzanna Twickler is raadslid voor het CDA Ameland lokaal en via YouTube is zij te volgen tijdens de gemeentelijke vergaderingen. Haar speerpunten zijn afgeleid van het lokale verkiezingsprogramma, namelijk het terugbrengen van de leefbaarheid op Ameland en Ameland in balans brengen. Concreet houdt dat in dat zij geen enkele ruimte wil geven aan projectontwikkelaars en hun, vaak grootschalige, projecten en dat zij Amelanders wel alle ruimte wil geven voor kleinschalige plannen, een en ander met behoud van het karakter van het eiland. Het CDA ondersteunt de raadsagenda van de gemeenteraad niet. In de vergadering van juni 2022 heeft Twickler aangegeven dat te vaak besluiten in strijd zijn met de leefbaarheid van het Ameland en dat dit strijd met het CDA-partijprogramma.

Suzanna Twickler wordt bij haar raadswerk ondersteund door Dirk Beijaard, Martin Oud, Marieke van Schaijk-Ketelaars en Foekje Grijpstra.

Anne de Jong, woonachtig in Nes (eigenlijk tussen Nes en Ballum bij de Hoge Diek), is hekkensluiter. Hij is jarenlang actief geweest voor de partij in de hoedanigheid van voorzitter en steunt de partij als lijstduwer. Anne heeft een agrarisch bedrijf en groepsverblijf aan de Verbindingsweg tussen Ballum en Nes