wie wat waar waarom de gemeenteraadsverkiezingen uitgelegd (video klik hier)
Verkiezingen voor de gemeenteraad 2022 (klik hier)

Nieuwsbrief 1-2022

Beste leden van CDA Ameland,

Op 14, 15 en 16 maart jl. konden we onze stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Op het CDA zijn 257 stemmen uitgebracht en daarmee hebben we 1 zetel kunnen behouden.

Onze fractievoorzitter Jeroen de Jong heeft vanwege privé- omstandigheden zijn zetel beschikbaar gesteld. Wij moeten zijn keuze respecteren. We willen hem zeer bedanken voor de vele jaren waarin hij het CDA heeft vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

Na uitvoerig overleg hebben we Suzanna Twickler bereid gevonden om onze partij de komende 4 jaar als raadslid te vertegenwoordigen.
We zijn haar hiervoor erkentelijk.

Samen met onze schaduwraadsleden vormen ze een goed team, die op diverse dossiers ieders eigen expertise kunnen uitdragen.

Inmiddels zijn we naar het gemeentehuis geweest op uitnodiging van de grootste fractie AmelandEén en we hebben daar aangegeven, wat de rol van het CDA kan zijn in de formatie en in de nabije toekomst. Onze insteek is dat het mooi zou zijn indien Ameland kan worden bestuurd door alle gekozen partijen en er niet of, als we realistisch blijven, ze weinig mogelijk sprake is van coalitie-oppositie. Er liggen zware dossiers en het is naar onze mening voor het eiland van belang dat ieder de schouders eronder zet, weliswaar met behoud van eigen politieke identiteit, maar wel met een gezamenlijkheid. De komende dagen worden gesprekken verder ingevuld over een agenda/ programma 2022-2026. We houden u op de hoogte via onze nieuwsbrieven. Mocht u ideeën hebben over onderwerpen, die de komende 4 jaren aan de orde moeten komen in de gemeenteraad, dan kunt u deze doorgeven aan Suzanna Twickler en/ of Dirk Beijaard: s.twickler@gmail.com en dirk.beijaard@wxs.nl

Bestuur en fractie van CDA Ameland Lokaal.

  1. Twickler, voorzitter
  2. Beijaard, penningmeester.