Vooruitblik politiek jaar 2016

Het nieuwe jaar is gestart. Dit jaar werd de kerstvakantie verlengd met een aantal ijzeldagen. Best bijzonder om mee te maken: schaatsende kinderen op de straten van Ameland.

Voor ons als fractie was het dit Kerstreces een periode van terugkijken en vooruitkijken. Terugkijken op de eerste verrichtingen van de nieuwe fractie. Een periode waarin de fractie zich steeds meer ontwikkelde als een team. We leren elkaar steeds beter kennen en voor de nieuwe leden van de fractie geldt dat zij steeds meer leren hoe het werkt in de actieve politiek. Mooi om te zien hoe wij elkaar met ons individuele specialismen als groep en team ontwikkelen.

In de vooruitblik kijken wij de komende weken met name naar wat staat er te gebeuren. We kijken naar de onderwerpen die het lopende jaar spelen. In deze periode passeren vele onderwerpen de revue. We spreken binnenkort bijvoorbeeld over de  Nota verblijfsrecreatie, Plannen Westers/Wellness, strandnota en het gemeentelijk verlichtingsplan.

Een mooie periode breekt aan waarin wij dit jaar het coalitieakkoord vertalen naar beleidsplannen.

Jeroen de Jong

Fractievoorzitter