Ledenvergadering

In de ledenvergadering van het CDA afdeling Ameland, gehouden op 23 december 2013, hebben de leden de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 vastgesteld.

Unaniem is de huidige wethouder Nico Oud herkozen als lijstaanvoerder.Op de tweede plaats staat de huidige fractievoorzitter Theo Faber. De plaatsen 3 tot en met 6 worden ingenomen door Jeroen de Jong, Bert Cordes, Dirk Beijaard en Marieke van Schaijk-Ketelaars.

Het CDA afdeling Ameland heeft thans 3 zetels in de gemeenteraad. Nico Oud ( 50 jaar) is bijna twee termijnen wethouder.

Kieslijst zoals die is vastgesteld door de CDA Ledenvergadering:

1. Nico Oud
2. Theo Faber jr.
3. Jeroen de Jong
4. Bert Cordes
5. Dirk Beijaard
6. Marieke van Schaijk-Ketelaars
7. Klaas André de Boer
8. Suzanna Twickler
9. Pieter Oene Smit