Overleg met provincie Fryslân

BALLUM – Zaterdag 14 september heeft het CDA-Ameland overleg gehad met een delegatie van de CDA fractie van de provincie Fryslân. Er is o.a. gesproken over de besteding van de NUON-gelden en de problematiek van de dichtslibbende vaargeul Holwerd-Ameland.

overlegprovincie

Op de foto v.l.n.r. Nico Oud, Anne de Jong, Fenny Reitsma-Hazelhoff, Jeroen de Jong,
Theo Faber, Johan Tjalsma, Fernande Teernstra, Teus Dorrepaal, Henk van der Veen, Cees Vos en Dirk Beijaard.