Overleg met provincie Fryslân

BALLUM – Zaterdag 14 september heeft het CDA-Ameland overleg gehad met een delegatie van de CDA fractie van de provincie Fryslân. Er is o.a. gesproken over de besteding van de NUON-gelden en de problematiek van de dichtslibbende vaargeul Holwerd-Ameland.

overlegprovincie

Op de foto v.l.n.r. Nico Oud, Anne de Jong, Fenny Reitsma-Hazelhoff, Jeroen de Jong,
Theo Faber, Johan Tjalsma, Fernande Teernstra, Teus Dorrepaal, Henk van der Veen, Cees Vos en Dirk Beijaard.

Raadsleden Ameland naar Texel

texel

TEXEL – Texel is van harte welkom weer volledig deel uit te maken van het samenwerkingsverband van de Waddeneilanden.
Dat lieten CDA-raadsleden Bert Cordes en Theo Faber van Ameland weten tijdens een bezoek aan Texel. De twee kwamen zaterdag per vliegtuig naar Texel voor een ontmoeting met CDA-raadsleden Klaas Veenbaas en Ben Zegeren.

De raadsleden waren het eens dat samenwerking in het belang is van de eilanden ten opzichte van hogere overheden. VAST, het al bestaande samenwerkingsverband van de Friese eilanden, kreeg in 2009 in een convenant de toezegging van Binnenlandse Zaken dat de bestuurlijke zelfstandigheid duurzaam zou worden gegarandeerd. Volgens Cordes en Faber is het sindsdien rustig op het gebied van herindeling.

De raadsleden waren het ook eens dat het Waddensecretariaat in Harlingen slagvaardig en doelgericht moet zijn. Faber: ‘Systemen hebben de neiging te groeien, maar het mag nooit te groot worden.’ De politieke partijen praten woensdag over de wijze waarop Texel vanaf 2014 deelneemt aan de samenwerking met de andere eilanden.

*Foto: Ben Zegeren en Klaas Veenbaas ontvangen Bert Cordes en Theo Faber van Ameland. (Foto Jeroen van Hattum – Texelse Courant)