Eilanden unaniem over ouderenzorg

BALLUM – De Eilander Raad, de raad van de Waddeneilanden, nam vandaag een motie aan die goede ouderenzorg op de eilanden moet waarborgen. De Eilander Raad vergaderde vandaag op Ameland. Het CDA van Ameland stond aan de basis van de motie die unaniem door de facties van Ameland en door de gehele Eilander Raad werd ondersteund.

De raadsleden waren het eens dat samenwerking in het belang is van de eilanden ten opzichte van hogere overheden. VAST, het al bestaande samenwerkingsverband van de Friese eilanden, kreeg in 2009 in een convenant de toezegging van Binnenlandse Zaken dat de bestuurlijke zelfstandigheid duurzaam zou worden gegarandeerd. Volgens Cordes en Faber is het sindsdien rustig op het gebied van herindeling.

De ouderenzorg moet fatsoenlijk geregeld worden, meent het CDA van Ameland: “Door diverse partijen in onze raad zijn de laatste tijd vragen gesteld over de situatie betreffende de ouderenzorg en met name over de status van de Stelp.

Hierop zijn tot nu toe geen bevredigende antwoorden gekomen door Passana, mede omdat de Gemeente geen grip en zeggenschap op de wijze van ouderenzorg heeft.

De fractie van het CDA legt zich hier niet bij neer en zoekt mogelijkheden om verbeteringen in de situatie te brengen. De gedachte is om een status aparte voor de eilanden te bewerkstelligen in Den Haag. Verder signaleren wij dat de essentie van de ouderenzorg ondergeschikt is geworden aan wet- en regelgeving en grootdenkende managementorganisaties. In kleine gemeenschappen als de Waddeneilanden blijkt dit niet goed te werken.

De fractie van het CDA heeft zich laten voorlichten door een specialist, die zich landelijk heeft bewezen op het gebied van reorganisaties gebaseerd op versimpelen en back-to-basic in de zorg. Samen met hem hebben wij een strategie uitgewerkt om de goede paden te bewandelen om tot een goed resultaat te komen.

Wij hebben dit besproken met de fractieleiders van onze collega partijen en hebben in gezamenlijkheid besloten om op de Eilander Raadsvergadering van vandaag via een motie dit plan in gang te zetten. De fractie van het CDA is content met de saamhorigheid in de Amelander Raad.”

Ouderen moeten niet hoeven verhuizen naar het vaste land en ouderenzorg moet niet ten onder gaan aan regeltjes. Voor de Waddeneilanden is maatwerk nodig. De gehele Eilander Raad stemde in met een onderzoek. In april 2013 wordt het resultaat van dat onderzoek besproken en de vervolgstappen bepaald.