Vooruitblik politiek jaar 2016

Het nieuwe jaar is gestart. Dit jaar werd de kerstvakantie verlengd met een aantal ijzeldagen. Best bijzonder om mee te maken: schaatsende kinderen op de straten van Ameland.

Voor ons als fractie was het dit Kerstreces een periode van terugkijken en vooruitkijken. Terugkijken op de eerste verrichtingen van de nieuwe fractie. Een periode waarin de fractie zich steeds meer ontwikkelde als een team. We leren elkaar steeds beter kennen en voor de nieuwe leden van de fractie geldt dat zij steeds meer leren hoe het werkt in de actieve politiek. Mooi om te zien hoe wij elkaar met ons individuele specialismen als groep en team ontwikkelen.

In de vooruitblik kijken wij de komende weken met name naar wat staat er te gebeuren. We kijken naar de onderwerpen die het lopende jaar spelen. In deze periode passeren vele onderwerpen de revue. We spreken binnenkort bijvoorbeeld over de  Nota verblijfsrecreatie, Plannen Westers/Wellness, strandnota en het gemeentelijk verlichtingsplan.

Een mooie periode breekt aan waarin wij dit jaar het coalitieakkoord vertalen naar beleidsplannen.

Jeroen de Jong

Fractievoorzitter

Politieke middag

Op zaterdag 22 februari geeft CDA Ameland het officiële startschot van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. Speciaal voor deze dag komen Tweede Kamerlid Sander de Rouwe en Europarlementariër Esther de Lange naar Ameland.

’s Morgens staan een aantal bedrijfsbezoeken op het programma. Vanaf 14.30 uur is iedereen welkom om binnen te lopen op de “politieke middag” in Hotel de Jong te Nes. Om 15.00 uur zal Nico Oud lijsttrekker het CDA Ameland de officiële aftrap geven voor de campagne en het verkiezingsprogramma presenteren. De vraagstukken en speerpunten voor 2014-2018 worden uiteengezet. Het beloofd een gezellige middag te worden met interessante onderwerpen. Uiteraard is er ruimte voor vragen en discussie vanuit het publiek.

Voor 19 maart zult u de CDA kandidaten nog op diverse gelegenheden voorbij zien komen. Op zaterdag 1 en 8 maart komen we het verkiezingsprogramma weer persoonlijk bij u thuis bezorgen. Ziet u ons lopen en heeft u vragen of opmerkingen? Spreek ons dan gerust aan! Zaterdagmorgen 22 februari schuift Nico Oud aan bij het radioprogramma LOA politiek. En op 1 maart kunt u ’s middags live aanwezig zijn bij het lijsttrekkersdebat in ontmoetingscentrum “De Toel” in Nes. Dit debat is ook te volgen via de Lokale Omroep Ameland.

Programma “politieke middag” 22 februari Hotel de Jong

14.30 uur – Inloop
15.00 uur – Terugblik + Campagneaftrap – Nico Oud
15.30 uur – Landbouw- en voedselkwaliteit – (EU) Esther de Lange
16.00 uur – Ouderenzorg op de eilanden – Sander / Nico
16.30 uur – Rijksbeleid versus gemeenten – Sander de Rouwe
17.00 uur – Vragen en discussie

Eilanden unaniem over ouderenzorg

BALLUM – De Eilander Raad, de raad van de Waddeneilanden, nam vandaag een motie aan die goede ouderenzorg op de eilanden moet waarborgen. De Eilander Raad vergaderde vandaag op Ameland. Het CDA van Ameland stond aan de basis van de motie die unaniem door de facties van Ameland en door de gehele Eilander Raad werd ondersteund.

De raadsleden waren het eens dat samenwerking in het belang is van de eilanden ten opzichte van hogere overheden. VAST, het al bestaande samenwerkingsverband van de Friese eilanden, kreeg in 2009 in een convenant de toezegging van Binnenlandse Zaken dat de bestuurlijke zelfstandigheid duurzaam zou worden gegarandeerd. Volgens Cordes en Faber is het sindsdien rustig op het gebied van herindeling.

De ouderenzorg moet fatsoenlijk geregeld worden, meent het CDA van Ameland: “Door diverse partijen in onze raad zijn de laatste tijd vragen gesteld over de situatie betreffende de ouderenzorg en met name over de status van de Stelp.

Hierop zijn tot nu toe geen bevredigende antwoorden gekomen door Passana, mede omdat de Gemeente geen grip en zeggenschap op de wijze van ouderenzorg heeft.

De fractie van het CDA legt zich hier niet bij neer en zoekt mogelijkheden om verbeteringen in de situatie te brengen. De gedachte is om een status aparte voor de eilanden te bewerkstelligen in Den Haag. Verder signaleren wij dat de essentie van de ouderenzorg ondergeschikt is geworden aan wet- en regelgeving en grootdenkende managementorganisaties. In kleine gemeenschappen als de Waddeneilanden blijkt dit niet goed te werken.

De fractie van het CDA heeft zich laten voorlichten door een specialist, die zich landelijk heeft bewezen op het gebied van reorganisaties gebaseerd op versimpelen en back-to-basic in de zorg. Samen met hem hebben wij een strategie uitgewerkt om de goede paden te bewandelen om tot een goed resultaat te komen.

Wij hebben dit besproken met de fractieleiders van onze collega partijen en hebben in gezamenlijkheid besloten om op de Eilander Raadsvergadering van vandaag via een motie dit plan in gang te zetten. De fractie van het CDA is content met de saamhorigheid in de Amelander Raad.”

Ouderen moeten niet hoeven verhuizen naar het vaste land en ouderenzorg moet niet ten onder gaan aan regeltjes. Voor de Waddeneilanden is maatwerk nodig. De gehele Eilander Raad stemde in met een onderzoek. In april 2013 wordt het resultaat van dat onderzoek besproken en de vervolgstappen bepaald.

Demissionair minister Jan Kees de Jager bezoekt Ameland

foto12

De Amelander aftrapt voor de verkiezingscampagne 2012 komt voor rekening van het CDA. De partij heeft demissionair minister Jan Kees de Jager en de jonge talentvolle Friese CDA kandidaten Sander de Rouwe en Harry van der Molen, naar het eiland gehaald.

In het kader van de campagne voor de landelijke verkiezingen op 12 september werd een werkbezoek afgelegd en gingen ze in gesprek met de kiezers.

Het programma startte om 14.30 uur bij de vernieuwde strandovergang in Buren. De opwaardering van de strandovergang is mede tot stand gekomen door financiële bijdragen van de EU, de NAM, gemeente Ameland en Recreatieoord Klein Vaarwater. Om 15.15 uur werd een bedrijfsbezoek gebracht aan Recreatieoord Klein Vaarwater. Klein Vaarwater is op Ameland een van de grotere werkgevers en een aansprekend voorbeeld van een goed functionerende coöperatie van eilander bewoners.

Vanaf 16.00 uur was er een levendige discussie met Jan Kees de Jager en Harry van der Molen op het terras van het Van Heeckeren in Nes. Stellingen werden verdedigd en vragen vanuit het publiek beantwoord. Sander de Rouwe trad op als gespreksleider.

De muzikale invulling werd verzorgd door de populaire Amelander band ‘Abnormaal’